ลดราคาเข้าสวนสัตว์

เขียนโปรแกรมตรวจสอบความสูง ถ้าสูงน้อยกว่า 100 ซม. ให้พิมพ์ว่าได้ส่วนลด ไม่เช่นนั้นให้พิมพ์ว่าราคาเต็ม สามารถทดลองโปรแกรมได้ โดยปรับความสูงด้านล่างแล้วกด Run Code

ความสูง: ซม.