สนามเด็กเล่น: ตัวแปร
รายการตัวแปร:

เขียนโปรแกรมเล่นเพื่อทดลอง ค่าของตัวแปรจะแสดงในตารางด้านบน (หมายเหตุ: ควรใช้ชื่อตัวแปรเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าใช้ชื่อตัวแปรเป็นภาษาไทยจะแสดงผลแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง)

โปรแกรมที่ทำงานขณะนี้