สนามเด็กเล่น: รายการ
ข้อมูลในรายการ 10 1 9 25 30 15 12 14 20 25 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10
รายการตัวแปร:

เขียนโปรแกรมเล่นเพื่อทดลอง ค่าของตัวแปรจะแสดงในตารางด้านบน (หมายเหตุ: ควรใช้ชื่อตัวแปรเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าใช้ชื่อตัวแปรเป็นภาษาไทยจะแสดงผลแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง)

โปรแกรมที่ทำงานขณะนี้